TEREZACIERN

POZNEJTE SVÉ PŘIROZENÉ TALENTY

A UDĚLEJTE Z NICH KONKURENČNÍ VÝHODU

I VY
JE MÁTE

KAŽDÝ ČLOVĚK
JE V NĚČEM DOBRÝ

Od narození. Máme své přirozené talenty, na kterých, když pracujeme, stanou se našimi silnými stránkami.

A když poté  své silné stránky implementujeme do praxe, dostaneme se při vykonávání konkrétních činností do flow. A ve flow dosahujeme fantastických výsledků. 

Dalo by se říct, že silné stránky jsou naší největší konkurenční výhodou. A jsou navíc pevným základem našeho sebevědomí. A sebevědomí je zase alfou a omegou úspěšného a spokojeného pracovního i osobního života.

Posilováním slabých stránek se dostanete do průměru. Posilováním silných stránek dosáhnete excelence. Pojďte vybočit z průměru, pojďte zamířit k excelenci. Pomůžu vám s tím.

Budete přesměrováni na objednávkový formulář a domluvíme si termín setkání, případně mě pro více informací kontaktujte. Analýza stojí 4 800,-

podloženo vědou

DONEM CLIFTONEM A TESTEM GALLUP

Analýza silných stránek není mým výmyslem, ale vědecky ověřeným testem a výsledkem dlouholetého zkoumání Dona Cliftona, který přinesl na vědeckou půdu zcela jiný pohled. Díky jeho vědě o silných stránkách člověka, která nám napovídá, do čeho konkrétně máme investovat svůj čas a pozornost, v čem můžeme být excelentní, můžeme naložit se svým životem tak, jak je nám přirozeně příjemné.

Don Clifton prokázal, že každý člověk má své přirozené talenty. Od narození. Dědíme se s opakujícími se vzorci chování, které jsou nám zcela přirozené a při kterých jsme vysoce produktivní. A nejen to. Že při jejich používání vykazujeme také hromadu jiných pozitivních vlastností. A dostáváme se do flow. 

To, co je nám přirozené, v tom jsme také přirozeně dobří. Tedy – nejen dobří. EXCELENTNÍ. Můžeme být. Když víme, co to je. A když se naučíme dané vlastnosti používat v našem každodenním osobním i pracovním životě.

Budete přesměrováni na objednávkový formulář a domluvíme si termín setkání, případně mě pro více informací kontaktujte. Analýza stojí 4 800,-

JE ČAS VYSTOUPIT Z PRŮMĚRU

A ZAMÍŘIT K EXCELENCI

Zjištění silných stránek je gamechanger, který obrátí váš život naruby. Zjištění, v čem jste dobří je totiž základním kamenem vaší sebedůvěry a vašeho sebevědomí. A sebevědomí je zase alfou a omegou úspěšného a spokojeného života, ať už si ho vizualizujete jakkoliv. Je načase vstoupit z průměru a zamířit k excelenci. Je načase zjistit, v čem jsme skutečně dobří a jak tyto své přirozené talenty máme aplikovat do praxe tak, abychom dosahovali fantastických výsledků. 

POJĎME SE SPOJIT A SILNÉ STRÁNKY NAJÍT

Do e-mailové schránky vám přijde test, který si uděláte. Poté podtrháte, co na vás sedí nejvíce. A v posledním kroku se sejdeme – on-line nebo off-line, abychom společně vaše silné stránky nejen prošli, ale také si řekli, jak KONKRÉTNĚ je můžete aplikovat do praxe. Jaká povolání vykonávat. Jak s nimi naložit. Kde z nich vytěžit maximum. A jak se pomocí nich dostat do vytyčeného cíle, ať už je jakýkoliv.

1x konzultace s testem Gallup
4 800,- (konzultace dlouhá cca 2-3h)

Budete přesměrováni na objednávkový formulář a domluvíme si termín setkání, případně mě pro více informací kontaktujte Analýza stojí 4 800,-